وقت سفارت فرانسه

ویزاي توریستی فرانسه به افرادي تعلق می گیرد که قصد سفر گردشی به فرانسه یا دیدار با اعضاي خانواده شان را دارند؛ مدت اعتبار ویزا سه ماه است و متقاضی باید زودتر از تمام شدن نود روز اقامت مجاز در فرانسه، خاك این کشور را ترك کند.

براي روادید توریستی فرانسه، حضور متقاضی ضروري است و مصاحبه انجام می گیرد. درخواست وقت ملاقات – به منظور مصاحبه- از طریق سایت اینترنتی انجام می گیرد و متقاضی باید بعد از ثبت درخواست خود، نسخه ي چاپ شده ي صفحه ي مورد نظر را آماده کند و به همراه سایر مدارك در روز ملاقات به همراه داشته باشد.

اولین مرحله براي درخواست روادید هر کشوري، پر کردن فرم تقاضاي روادید است. این فرم را می توان از بخش روادید سفارت فرانسه یا از طریق سایت سفارت تهیه کرد.

توجه : اگر خانوادگی سفر می کنید، براي هر کدام از اعضا باید فرم جداگانه اي پر شود.

مدارك مورد نیاز مدارکی که باید در اولین وقت ملاقات سفارت، علاوه بر فرم، به همراه داشته باشید ( یک اصل و یک فتوکپی از هر کدام و تحویل بخش روادید بدهید) اصل مدرك بعد از مطابقت به شما بازگردانده می شود و کپی در پرونده ي مربوطه در سفارت می ماند، شامل موارد زیر است:

1- شناسنامه ایرانی

2- گذرنامه

توجه : اعتبار گذرنامه باید حداقل دو ماه بیشتر از تاریخ خاتمه ي اعتبار ویزاي درخواستی باشد.

کپی را تنها از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین طور صفحاتی که در آن ها مهر روادید خورده، تهیه کنید.

3- دو قطعه عکس رنگی

توجه : چنان چه اسامی همراهان در گذرنامه ي درخواست کننده ي روادید ذکر شده باشد، براي هر کدام از همراهان باید دو قطعه عکس رنگی در مدارك موجود باشد.

ویژگی هاي ضروري عکس مورد نظر:

عکس رنگی، زمینه سفید، تمام رخ، کم تر از سه ماه پیش گرفته شده باشد، کاملاً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم خوانی داشته باشد، در ابعاد 35 در 45 میلی متر،فاصله ي بین سطح بالاي سر و چانه در تصویر صورت 32 میلی متر.

طبق مقررات شنگن، عکس شما بر روي برچسب ویزا چاپ خواهد شد.

4- دعوت نامه : خانواده یا دوست مقیم فرانسه ي شما باید اصل فرم دعوت نامه را براي شما ارسال کند.

اگر دعوت نامه ندارید، برگه ي رزرو هتل براي تمام مدت اقامت در فرانسه یا مدارکی که نشان دهد شما صاحب مسکن در فرانسه هستید مانند سند مالکیت، قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت.

5- براي کودکانی که تنها یا به همراه شخص ثالثی سفر می کنند، اجازه ي کتبی و رسمی پدر یا مادر یا قیم قانونی.

6- اسناد رسمی شغلی و منابع مالی.

توجه: مدت و قصد سفر باید با سطح امکانات مالی متناسب باشد. این میزان بر اساس حداقل حقوق روزانه ضرب در تعداد روزهاي اقامت در فرانسه تعیین می گردد.

براي صاحبان صنوف، تجار، صاحبان صنایع : سند قانونی ثبت مؤسسه، صورت حساب بانکی مشروح عملیات بانکی ماه آخر و یا دفترچه حساب پس انداز ارائه گواهی بانکی ساده به تنهایی کافی نیست با تاریخ گشایش حساب.

براي حقوق بگیران : گواهی اشتغال به کار

تاریخ دقیق شروع به کار و مدت مرخصی ، فیش حقوق ماه قبل و صورت حساب بانکی مشروح عملیات بانکی ماه آخر و یا دفترچه حساب پس انداز ارائه گواهی بانکی ساده به تنهایی کافی نیست با تاریخ گشایش حساب.

براي کارکنان مستقل و مشاغل آزاد : کارت صنفی، صورت حساب بانکی مشروح عملیات ماه آخر و یا دفترچه حساب پس انداز ارائه گواهی بانکی ساده به تنهایی کافی نیست با تاریخ گشایش حساب.

7- براي اشخاص تحت تکفل زنان خانه دار یا فرزندان: گواهی کار، صورت حساب بانکی مشروح عملیات بانکی ماه آخر و یا دفترچه حساب پس انداز متکفل شوهر، پدر ارائه گواهی بانکی ساده به تنهایی کافی نیست با تاریخ گشایش حساب.

8- براي دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان : گواهی اشتغال به تحصیل.

9- براي افرادي که فرزند و یا همسر فرزند آن ها ملیت فرانسوي دارد : باید دو تا فرم مربوطه را از بخش روادید سفارت یا از روي سایت دریافت نمایند.

بررسی اولیه ي مدارك به منظور صدور روادید دو هفته به طول می انجامد؛ ممکن است تا صدور قطعی و تکمیل مدارك چند هفته اي بیشتر نیز زمان احتیاج اشد ولی عموماً تا شش هفته بعد از تحویل مدارك به بخش کنسولی، مشخص شده است که شما واجد دریافت روادید هستید یا خیر.

بعد از موافقت با صدور روادید مدارکی که هنگام دریافت روادید نیاز دارید، این ها هستند:

 

بیمه مسافرتی:

متقاضیان روادید باید بیمه ي مسافرت فردي یا جمعی داشته باشند. این بیمه باید هزینه هاي احتمالی بازگشت به میهن تحت مراقبت هاي پزشکی، هزینه هاي حتمالی نیاز به درمان و یا هزینه هاي بیمارستانی اضطراري را پوشش دهد و تا پایان طول اقامت در تمام کشورهاي منطقه شنگن معتبر باشد. حداقل پوشش

بیمه براي هر شخص مبلغ سی هزار یورو می باشد. شرکت بیمه گذار باید نماینده اي معتبر در کشور فرانسه داشته باشد؛ در ضمن شخص دعوت کننده در فرانسه نیز می تواند بیمه ي مسافري

را با یک شرکت بیمه در فرانسه انجام دهد. بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد فرانسه.

در صورت لزوم، فاکتور پرداخت شده ي هتل براي کل مدت اقامت.

توجه: امکان دارد پلیس مرزي هنگام ورود به فرانسه، مدارکی را که به کنسول گري براي دریافت روادید ارائه کرده اید، از شما مجدداً بخواهد و اگر آن ها را به مراه نداشته باشید، احتمال دارد با وجود روادید قانونی، از ورود شما به خاك فرانسه به دلیل همراه نداشتن مدارك جلوگیري کنند. پس فراموش نکنیدمدارك را به صورت منظم شده تا پایان سفر همراه داشته باشید.

به اشتراک بگذارید

درباره کمک سفر | سایت مرجع گردشگری و تور

کمک سفر وب سایت مرجع خدمات گردشگری، صنعت توریسم، تورهای لحظه آخری، معرفی تورهای داخلی و خارجی، معرفی هتل های داخلی و خارجی، معرفی آژانس های مسافرتی و جاذبه های توریستی و اخبار گردشگری و همچنین اطلاع رسانی در خصوص خدمات اخذ ویزا و وقت مصاحبه سفارت ها است.

سایت کمک سفر تنها در جهت ارائه محتوا و اطلاع رسانی در زمینه صنعت گردشگری فعالیت می نماید.

بیشتر بخوانید.

آخرین اخبار گردشگری و تورها

کمک سفر در شبکه های اجتماعی